Sociala medier detox under tre veckor

Jag gjorde ett experiment. Jag bestämde mig för att under söka hur det skulle påverka min känsla av skrivro och koncentration att avstå sociala medier. Jag skrev tre rapporter, en för varje vecka och publicerade de dikter varje vecka gav upphov till på min blogg. Opublicerat är de många sidor i dagboken jag skrev. Sammanfattningsvis var det väldigt bra för mitt skrivande att avstå från att kommunicera på sociala medier. Jag fick tillbaka en djup känsla av rikedom i nuet, av att lyssna på radio, läsa böcker och skriva för hand. Jag slutade även fotografera med mobil, fotografier togs istället med vanlig kamera. Fjärde veckan återgick jag till att vara aktiv på sociala medier och mitt eget skrivande föll drastiskt på grund av okoncentration, oro och att jag sköt skrivandet på framtiden istället för att skriva.