På denna sida hittar du film, information om Kaneltimmen och recensioner
On this page you will find movie, information about Cinnamon Hour and reviews

Kaneltimmen av Jane Morén Migra förlag 2007 (English text down below)

Kaneltimmen är en samling noveller, berättelser och poesi om att vara gammal i 2000-talets Stockholm, Berättaren är en timvikarie som tar läsaren med sig dit där det pulserande livet är satt på avslutning. Hennes arbete rör sig bredvid eller nära ytterligheterna.

Baksidestext: » De blir fler och fler men du ser dem sällan. De finns i skymningslandet bakom dörrar i de gamla gränderna. De som nästan levt färdigt sina liv. Varför ska man dö just som man äntligen lärt sig leva?« Så säger Selma i boken Kaneltimmen. Kaneltimmen är stunden på dagen då den lena gröten pudras med kanel och diabetessocker. Men det är också skymningsdags då orostankarna kommer fram. Tankar på barndomen, kanske på livet man har levt. Då är det fint att timvikarien från hemtjänsten tittar in. Hon har ett arbete där längtan efter henne liksom är inskriven mellan raderna i anställningsavtalet. Det är hon som tar fram mat på bordet, kammar håret, duschar skrynkliga kroppar och lyssnar till berättelserna. Hon öppnar dörrar så att du får lära känna dem som finns innanför. Här finns skildringar av gamla människor som inte berättats förut. Laura som skräms i sin mörka lägenhet, Ellinor som har glömt bort att hon har en katt, Bertil som aldrig gifte sig men tittar på lättklädda damer i gamla magasin.

Kaneltimmen kom ut oktober 2007 på Migra förlag och har sålts i 1100 ex och har tilldelats Statens Kulturråds Litteraturstöd och finns därmed på biblioteken i alla Sveriges kommuner.

English:

Cinnamon Hour by Jane Morén Migra Publishers 2007

The Cinnamon Hour is a collection of short stories, stories and poetry about being old in 21st century Stockholm. The narrator is an hourly substitute who takes the reader with him to where the pulsating life is coming to an end. Her work moves beside or near the extremes.

Back text: »They are becoming more and more but you rarely see them. They are found in the twilight land behind doors in the old alleys. Those who have almost finished living their lives. Why should you die just as you have finally learned to live? ”This is what Selma says in the book Kaneltimmen. Cinnamon hour is the time of day when the smooth porridge is powdered with cinnamon and diabetes sugar. But it is also dusk when the anxious thoughts emerge. Thoughts of childhood, perhaps of the life one has lived. Then it’s nice that the hourly substitute from the home care service looks in. She has a job where the longing for her is as it is written between the lines in the employment contract. She is the one who brings food to the table, combs her hair, showers crumpled bodies and listens to the stories. She opens doors so you can get to know those inside. Here are descriptions of old people that have not been told before. Laura who is scared in her dark apartment, Ellinor who has forgotten that she has a cat, Bertil who never married but looks at lightly dressed ladies in old magazines.

The Cinnamon Hour was published in October 2007 by Migra publishing house and has sold 1100 copies and has been awarded the Swedish Cultural Council’s Literature Support and is thus available in libraries in all of Sweden’s municipalities.

Recensioner, läsarröster

”Boken är full av de känslor som väcks av mötena med de gamla: vemod, sorg, kärlek, ilska, glädje..Den berättar om Fanny som stoppar om sina tygdjur i sängen, Paul som lyssnar på opera och drömmer sig tillbaka till Venedig, Stella som bara vill dö, Greger som älskar god mat och alla de andra som väntar på hemtjänstens besök i sina små ettor eller stora patriciervåningar. Personalen levererar köttbullar, blöjor och tvätt av löständer, men också efterlängtade mänskliga möten. Boken är gripande och berörande för att den låter läsarna få delta i dessa möten.” Ingela Björk, BTJ

Jag läser en av de mest berörande böcker jag upplevt på länge. Det är min vän Jane Moréns debutbok Kaneltimmen. Hon för oss in i hemmen hos äldre människor och låter oss uppleva deras liv med en sådan varsam ömsinthet att jag blir helt tagen. Jag blir livrädd också, det samhälle vi byggt ger inte plats för gamla, sjuka, ensamma. Jane berättar om en timvikarie i hemtjänsten och med hennes ögon får vi möta all dessa människor – som kan vara du, som kan vara jag. Det är ett ämne vi alla skyggar för. Hon berättar om mannen som tilltalas med barnspråk av sköterskan som ska lära honom hur man använder hjälpmedel för att kissa.
Han vänder sina ögon mot vår berättare och säger: För ett år sedan åkte jag långfärdsskridskor mellan Uppsala och Stockholm.”
Ena stunden är vi friska, starka, känner oss odödliga. I nästa stund drabbas vi av sjukdom, olyckor och vad händer då?
Det kan tyckas vara en tung bok och är det eftersom den är så sann och beskriver en verklighet som skrämmer oss alla.
Men samtidigt – det är det förunderliga – genomsyras denna bok av en sådan människokärlek, en sådan  inkännande medkänsla, att det går rakt in i mitt hjärta.
Respekt är ordet jag tänker på, Jane visar respekt och medkänsla och hennes språk är levande, bildrikt och vackert. Hon är poet också, det känner man som läsare. 

Eva Swedenmark, journalist och författare


”Kaneltimmen är spännande, tankeställande, underhållande, uppfordrande. Boken är skriven med en sådan värme och kärlek att man känner tillit till livet och människorna. Skriven med livsglädje fastän den behandlar ett ämne som är både svårt och tungt, med ensamhet och sjukdom. Kaneltimmen är en bok att leva med, en bok som kunde fungera som kursbok för regering och finansfolk. För är det en bok att ösa glädje och tröst ur i en tid som prioriterar så mycket av vinningslystnad på bekostnad av solidaritet.” Bernt Lindgren

”En bok utöver det vanliga, en bok som man inte vill lägga ifrån sig när man väl börjat. Läser man boken stiger man in i en annan värld”. Angelica Nilsson

”Började läsa ”Kaneltimmen” igår kväll. En stor och varm applåd till dig för att du bidrar till att låta människor i ”Skymningslandet” träda fram. Samhällets över huvud taget inställning till dom människor som det inte är ekonomiskt gynnsamt att ”dras med” är ett vidrigt förtryck av människor”

” Jag sträckläste Kaneltimmen under två kvällar och ville inte att den skulle ta slut. Det är ett jobbigt ämne att åldras och se hur man liksom faller ifrån mer och mer…att vara beroende av andra i de mest intima situationer….jag gillade att det var samma person som arbetade sig igenom boken, och humorn är underbar”

Kaneltimmen är även inläst i Daisyformat av Talpunktsbiblioteket TPB. Inläsare Britt Rohnström, provlyssna här