Jane Morén har belönats med följande priser och stipendier:

2023 Arne Nyhammars stipendium

Ur motiveringen: “Genom sin bok Sommarsystrarna på Visborgs minne” har hon spridit kunskap om hur arbetarkvinnor byggde upp ett eget skärgårdsparadis i norra Skuru. Jane Morén har också bidragit till och skapat medventehet om den kamp som förs för att bevara Visborgs minne”

2022 Längmanska Kulturfonden

2022 Stipendium från Kopieringsfonden

2021 Författarfonden Ettårigt arbetsstipendium

2020 Författarfonden Ettårigt arbetsstipendium

2019 Författarfonden Ettårigt arbetsstipendium

2017 Stiftelsen Fredrik Ströms minne

Ur motiveringen: “… som ett uttryck för nämndens uppskattning av Er litterära verksamhet och som en tillönskan om goda arbetsbetingelser för fortsatt litterärt skapande“.

2014 Södermalms Arbetareinstituts stipendium

2014 Stipendium från Kopieringsfonden

2014 Elin Wägners Lilla Björka stipendium med motiveringen: “Jane  Morén  får stipendiet för att hon genom olika uttryckssätt visar på livets skörhet på ett sätt som berör, samtidigt som hon i Elin Wägners anda vill belysa det outtröttliga  arbete som generationer av kvinnor före oss har bedrivit för att ur jämställd-hetssynpunkt skapa en bättre värld.
http://lillabjorka.se/jane-moren-var-forsta-stipendiat/

2014 Längmanska Kulturfonden

2014 Helge Ax:son Jonhssons Stiftelse

2011  Tidskriften Avsikters årliga pris. Motivering: “Med träffsäker och konstnärlig blick ger Jane Morén intressanta bilder underifrån med hjälp av penna och kamera. Hon rör sig lustfyllt mellan olika genrer samtidigt som hon visar stark medkänsla med de försvarslösa i samhället.”

2011  Byggnads Kulturstipendium i Litteratur med denna motivering: “Stipendienämndens motivering:
Författaren och fotografen Jane Morén vill undersöka och beskriva historien kring det semesterhem för arbetarkvinnor, som skapades av bryggeriarbeterskan Anna Johansson-Visborg. Anna Johansson-Visborg, oftast kallad Bryggar-Anna, var en kvinna som gjorde skillnad i Stockholm första hälften av 1900-talet. Hon drevs av starkt patos för social rättvisa, kvinnofrågor och gemensamhetens möjligheter.
Jane Morén har i flera böcker beskrivit nutida versioner av de arbetsvärldar som Bryggar-Anna försökte förändra. Med ett stipendium på 10 000 vill vi önska lycka till i ett möte mellan två skarpsynta kvinnor som sträcker sig över såväl tid som rum.”
http://www.byggnads.se/Om-Byggnads/Kulturstipendium/2011-ars-kulturstipendiater/Bilder-och-motiveringar/

2008 Författarfonden Ettårigt arbetsstipendium

Janes böcker har belönats med:

2011 Ansiktet i händerna tilldelades Kulturrådets Litteraturstöd

2008  Kaneltimmen tilldelades Kulturrådets Litteraturstöd.

2019 Min kärlek har stannat mest hos er tilldelades stipendiet Fredrik Ströms minne

2023 Sommarsystrarna belönades med Arne Nyhammars stipendium